เกี่ยวกับเรา

Demo : ไวน์ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ที่มีส่วนผสมของผลไม้สีม่วงที่เรารู้จักกันดีคือ “องุ่น” ซึ่งเราสามารถนำมันมาหมักได้โดยไม่ต้องอาศัยส่วนผสมของ น้ำตาล กรด เอนไซม์ หรือสารอื่น ๆ มาปรุงแต่ง โดยใช้วิธีการบดผลขององุ่นและนำมันไปหมักผสมเข้ากับยีนส์ โดยจะต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่งในการเพิ่มการสะสมตัวของแอลกอฮอล์ โดยสามารถแยกประเภทไวน์ได้ออกเป็นหลายชนิดหลัก ๆ ได้แก่

Wine WholeSale

ซื้อเป็นลัง สั่งที่นี่ อีกหนึ่งทางเลือกของคุณ

Demo : ไวน์ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ที่มีส่วนผสมของผลไม้สีม่วงที่เรารู้จักกันดีคือ “องุ่น” ซึ่งเราสามารถนำมันมาหมักได้โดยไม่ต้องอาศัยส่วนผสมของ น้ำตาล กรด เอนไซม์ หรือสารอื่น ๆ มาปรุงแต่ง โดยใช้วิธีการบดผลขององุ่นและนำมันไปหมักผสมเข้ากับยีนส์ โดยจะต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่งในการเพิ่มการสะสมตัวของแอลกอฮอล์ โดยสามารถแยกประเภทไวน์ได้ออกเป็นหลายชนิดหลัก ๆ ได้แก่

Demo : ไวน์ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ที่มีส่วนผสมของผลไม้สีม่วงที่เรารู้จักกันดีคือ “องุ่น” ซึ่งเราสามารถนำมันมาหมักได้โดยไม่ต้องอาศัยส่วนผสมของ น้ำตาล กรด เอนไซม์ หรือสารอื่น ๆ มาปรุงแต่ง โดยใช้วิธีการบดผลขององุ่นและนำมันไปหมักผสมเข้ากับยีนส์ โดยจะต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่งในการเพิ่มการสะสมตัวของแอลกอฮอล์ โดยสามารถแยกประเภทไวน์ได้ออกเป็นหลายชนิดหลัก ๆ ได้แก่